Các bộ phận titan tùy chỉnh

May 20, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Các bộ phận titan tùy chỉnh

Đây là phần titan do nhà máy của chúng tôi sản xuất.Khách hàng đã cung cấp bản vẽ và kích thước.Theo yêu cầu của khách hàng.

trường hợp công ty mới nhất về Các bộ phận titan tùy chỉnh  0trường hợp công ty mới nhất về Các bộ phận titan tùy chỉnh  1