Lễ công nhận hàng năm

February 18, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Lễ công nhận hàng năm

Đây là hội nghị tuyên dương thường niên của năm 2020, là bức tranh thể hiện những nhân viên xuất sắc của công ty trong năm nay.