Ngày lễ quốc khánh

October 8, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Ngày lễ quốc khánh

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, một số nhân viên của công ty đã đưa gia đình đi du lịch.